مسافر رییس قوه قضاییه به اراکسید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه چهارشنبه ۱۹ تیر ماه در سفری یک روزه به استان مرکزی با خانواده‌های شهدا، علما و روحانیون دیدار کرد و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جلسه عالی قضایی به تشریح اقدامات و تصمیمات اتخاذشده پرداخت.